Σας προσκαλούμε σε μια εβδομάδα αφιερωμένη στην Περμακουλτούρα!!!


Ο κήπος της Κάλμης υποδέχεται τον Chan Sac Balam, σχεδιαστή, σύμβουλο και δάσκαλο Περμακουλτούρας που δραστηριοποιείται στην οικο-κοινότητα L'Oasis de Serendipendip στην περιοχή La Drome της Γαλλίας.


Με την ενεργητική του διάθεση και το μεγάλο πάθος του για τη Φύση, τη Γη και τη βιώσιμη διαβίωση θα μας εισάγει στις βασικές αρχές της Περμακουλτούρας και στο πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη γνώση για να δημιουργήσουμε οικοσυστήματα και καλλιέργειες συμβατά και φιλικά προς τη Φύση και τον Άνθρωπο. Πως να εφαρμόσουμε μεθόδους διαχείρησης πρώτων υλών και απορριμμάτων με τρόπο που δεν βλάπτει τον πλανήτη αλλά οφελεί εμάς και το περιβάλλον, κοιτάζοντας προς ένα φωτεινό μέλλον με σχέσεις συνεργασίας και αφθονία.

    

Το Σαββατοκύριακο, ο Αντρέας Παπαχρίστου από την ομάδα "Σταγόνες", θα μας παρουσιάσει τις βασικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη Φυσική Δόμηση (cob, αχυρόμπαλες, straw/clay, επιχρίσματα) και θα μας εισάγει στις βασικές αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού. Στα πλαίσια του εργαστηρίου θα ασχοληθούμε ενεργά με τα κατασκευαστικά projects του εγχειρήματος.Το πρόγραμμα για τη βδομάδα θα είναι ως εξής:


Μέρα 1: Βασικές αρχές και ήθη της Περμακουλτούρας  - Μεθοδολογία Σχεδιασμού

Μέρα 2: Αναγνωριστικά μοτίβα – Διαβάζοντας το τοπίο – Διαχείρηση του νερού

Μέρα 3: Ζωντανά χώματα – Μικροοργανισμοί και οι ενεργειακές τους συναλλαγές

Μέρα 4: Ασφάλεια τροφής – Γεωργοδασοκομεία

Μέρα 5: Αναγεννητική γεωργία – Η Περμακουλτούρα μπροστά στην κλιματική αλλαγή (Σχεδιασμός μικροκλίματος)

Μέρα 6: Φυσική Δόμηση σε συνεργασία με τον Αντρέα

Μέρα 7: Φυσική Δόμηση σε συνεργασία με τον Αντρέα


Δευτέρα-Παρασκευή:


09:00 : Χαιρετισμός

09.30 : Θεωρία

13.00 : Διάλειμμα για φαγητό

15.00 : Πρακτική εφαρμογή

18.00 : Κλείσιμο


 Σάββατο και Κυριακή:


 09:30: Πρακτική

 13:00: Διάλειμμα για φαγητό

 15:00: Θεωρία

 17:00: Πρακτική

 19:00:  Λήξη ημέρας


Κάθε μέρα μετά τη λήξη του εργαστηρίου θα φιλοξενούμε στον κήπο δραστηριότητες ανοιχτές σε όλους, συμμετέχοντες και μη συμμετέχοντες του εργαστηρίου!


Πρόγραμμα απογευματινών δραστηριοτήτων:


Δευτέρα: Τελετή φωτιάς με τον Chan Sac (20.30)

Τρίτη: Παρουσίαση των καταστάσεων συνείδησης και Τσι-κονγκ με τον Αλέξανδρο Έλιον (19.00)

Τετάρτη: ''Καλλιέργεια και παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης'' με την Azul Vivienne (19.00)

Πέμπτη: Γιόγκα με τη Rita Xavier  (19.00)

Παρασκευή: Προβολή ντοκυμαντέρ (20.00)

Σάββατο: Live μουσική (20.30)

Κυριακή: Live μουσική (20.30)Στον Κήπο μας θα υπάρχει η δυνατότητα διατροφής για όλη τη μέρα (πρωινό, μεσημεριανό, βραδυνό) και η δυνατότητα διαμονής για όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου.


Κόστος συμμετοχής:


Εργαστήρι:  Ημέρα: 25 ευρώ          Εβδομάδα: 150 ευρώ


Διατροφή:   Ημέρα: 15 ευρώ          Εβδομάδα: 100 ευρώ


Διαμονή:     Ημέρα: 5  ευρώ           Εβδομάδα: 25  ευρώ


Για συμμετοχή στο εργαστήρι με διατροφή και διαμονή για όλη την εβδομάδα :   250 ευρώ


Για συμμετοχή στο εργαστήρι με διατροφή (χωρίς διαμονή) για όλη την εβδομάδα :  230 ευρώ


Τα έσοδα απο την οικονομική συμμετοχή θα διατεθούν για την υλοποίηση του σεμιναρίου και την υποστήριξη του συνεργατικού εγχειρήμματος των Κύκλων Εξέλιξης.


Ο αριθμός θέσεων συμμετοχής είναι περιορισμένος γι' αυτό επικοινωνήστε έγκαιρα μαζί μας για να κλείσετε τη θέση σας.


Σε περίπτωση οικονομικών δυσκολιών, είμαστε διαθέσιμοι να βρούμε μαζί σας εναλλακτικές λύσεις.


Οι πρώτες πέντε μέρες του εργαστηρίου θα διδαχτούν στα αγγλικά.


Για να κλείσετε τη θέση σας και για περισσότερες πληροφορίες: 6908877954 Χρήστος

ή μέσω e-mail: permaculturesouthattika@gmail.comΓια τον Chan Sac Balam,

Σχεδιαστής και σύμβουλος Περμακουλτούρας.

Δάσκαλος του Permaculture Research Institute (PRI)

Ιδρυτής του PermaLab : Σχεδιασμός στις αρχές της Περμακουλτούρας / Αναγεννητική Γεωργία /  Περιβάλλον /  Βιώσιμη διαβίωση / Έρευνα και Εκπαίδευση


Για τον Αντρέα Παπαχρίστου,

Αφήνοντας πίσω του την αστική ζωή και μια επιτυχημένη καριέρα στο χώρο της ηχοληψίας (www.sweetspot.gr) ζει εδώ και μια δεκαετία στην ύπαιθρο. Ασχολείται με τη φυσική δόμηση και την προώθηση της δημοκρατικής, αυτοκαθοδηγούμενης παιδείας στη χώρα μας. Είναι μέλος της ομάδας Σταγόνες / Stagones και εμπνευστής του Hara-Goe project (https://haragoeproject.home.blog).Tα λέμε στο εργαστήρι!!


English Version  ⤵️


We invite you in a week dedicated to Permaculture!!!


 Calme Garden welcomes Chan Sac Balam, designer, consultant and teacher of Permaculture who operates in the eco-community L'Oasis de Serendip in the region La Drome of France.


With his energetic mood and his great passion for Nature, Earth and sustainable living, he is going to introduce us to the basic principles of Permaculture and to the way we can use this knowledge to create eco-systems and cultivations compatible and friendly towards Nature and Human . How we can apply methods of raw material and waste management in a way that doesn't harm the planet but benefits us and the environment, looking towards a bright future with cooperative relationships and abundance.


  During the weekend workshop Andreas from the Stagones neighborhood will help us to explore natural building techniques and materials as well as bio-climatic design principles. We will cover all fundamental topics (foundations, drainage, structural elements, walls, roofs) and gain experience while working on small-scale projects. Playing with mud is great fun for young and old; cob, stone and wood will be the materials we'll use. Furthermore, we will be able to design the shelter (or school!) of our dreams and make a model of it. Be there!


The week program is going to be:


day 1 : Principles and ethics of Permaculture - Methodology of Design

day 2 : Pattern recognition - Reading the landscape - Water management

day 3 : Living Soils - Micro-organisms and their energy transactions

day 4 : Food security - Agroforestry

day 5 : Regenerative agriculture - Permaculture facing climate change (Microclimate design)

day 6 : Natural building (COB) with Antdeas

day 7 : Natural building (COB) with Andreas


Every day:


09:00 : Greeting

09.30: Seminar 

13.00 : Lunch break

15.00 : Practical implementation (hands on)

18.00 : Closure


Saturday and Sunday:


 09:30: Hands on

 13:00: Lunch break

 15:00: Theory

 17:00: Hands on

 19:00: Closure
Every day after the end of the workshop the Garden is going to  host activities open to everybody, workshop participants and non-participants!


Evening activities program:


Monday: Fire ceremony with Chan Sac (20.30)

Tuesday: States of consciousness presentation and Qi-cong lesson with Alexandros Elion (19.00)

Wednesday: ''Cultivation and production of medicinal cannabis''  with Azul Vivienne (19.00)

Thursday: Yoga with Rita Xavier (19.00)

Friday: Documentary projection (20.00)

Saturday: Live music (20.30)

Sunday: Live music (20.30) 
In our Garden, whole day nutrition (breakfast, lunch, dinner) will be possible, as well as accommodation for the whole duration of the seminar.


Participation Cost:


Workshop            :     Day: 25 euros           Week: 150 euros


Nutrition             :     Day: 15 euros           Week: 100 euros


Accommodation :     Day: 5 euros              Week: 25 euros


For participation in the seminar with nutrition for the whole week : 

230 euros


For participation in the seminar with nutrition and accommodation for the whole week : 250 euros


The revenue from the financial participation will be spent on the implementation of the seminar and the support of Evolving Cycles Co-operative.


Since the number of participants is limited, get in contact soon to book in time.


In case of economical dificulties , we are available to find together alternative solutions.


First five days of the workshop are going to be taught in English.


In order to book and for further information: +30 6908877954 Christos

or by e-mail: permaculturesouthattika@gmail.com


About Chan Sac Balam :

Permaculture designer and consultant. 

Teacher of the Permaculture Research Institute (PRI)

Founder of PermaLab : Permaculture Design / Regenerative Agriculture

Habitat / Sustainable living / Research and education


About Andreas Papachristou:

Since leaving city life and a successful career in sound-engineering (www.sweetspot.gr) behind ten years ago, Andreas lives with his family in Nature. He is involved in Natural Building and in promoting self-directed, democratic education in Greece. He is a member of the Stagones neighborhood Σταγόνες / Stagones and initiator of the Hara-Goe project (https://haragoeproject.home.blog).See you at the workshop!!-