Σας προσκαλούμε να γνωρίσουμε τα γλυκά & τα πικρά άγρια χόρτα

Τα χόρτα αυτά είναι αυτοφυή. Φυτρώνουν χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση και δίνουν πλούσια θρεπτικά στοιχεία.

Θα τα δοκιμάσουμε σε σαλάτα με ξύδι από ρόδι

Σας περιμένουμε.