Το Μποστάνι μας συνεχίζεται με την αγορά καλλιεργητών στην Κυψέλη και τις παραλαβές από δύο σημεία. 

Νέο ωράριο από τις 8 Νοεμβρίου 2023: 

Αγορά καλλιεργητών 14:00 - 17:00 

Οι παραλαβές των παραγγελιών από τη Δημοτική αγορά Κυψέλης θα γίνονται όπως και πριν,

τις ώρες 16:00 με 19:00

Η παραλαβή από το Συνεργατικό καφενείο Ακαδημίας Πλάτωνα θα γίνεται 19:30-20:00