Το Μποστάνι και οι φίλοι του, θα είμαστε μαζί τον Φεβρουάριο περισσότερες μέρες, 

Τα ραντεβού μας είναι: 

  • Όλα τα Σάββατα του Φεβρουαρίου, 9:00-15:00. 
  • Τις Τετάρτες του Φεβρουαρίου, 16:00-20:00