Η Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία (ΚΥΓΕΩ - Community Supported Agriculture - CSA) είναι μια άμεση συνεργασία μεταξύ μιας ομάδας καταναλωτών και ​ενός​ ή περισσότερ​ων​ παραγωγ​ών​. Σε αυτή τη συνεργασία, οι κίνδυνοι, οι ευθύνες και οι απολαβές από τις γεωργικές δραστηριότητες μοιράζονται, μέσα από μακροχρόνιες σχέσεις και μια επίσημη ή άτυπη συμφωνία. Πολλές ομάδες ΚΥΓΕΩ ​χρησιμοποιούν τη Συμμετοχική Πιστοποίηση για να αξιολογήσουν συλλογικά την ποιότητα της παραγωγής και της συνεργατικής σχέσης τους.

Συμμετέχουν:​

​Το ​ΑγροΟικοΠολις​ (Ελληνικό Δίκτυο για την Αγροοικολογία, την Διατροφική Κυριαρχία, και την Πρόσβαση στην Γη) συμβάλει στη:​

  • Διάδοση της ιδέας της ΚΥΓΕΩ σε ​παραγωγ​ούς​ και καταναλωτές τροφής
  • Βοήθεια στην δημιουργία νέων εγχειρημάτων